STAVBY, REKONSTRUKCE A ODBAHŇOVÁNÍ VODNÍCH NÁDRŽÍ
REVITALIZACE A ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ
ZEMNÍ PRÁCE PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB A ZŘIZOVÁNÍ SÍTÍ
VODOVODY A KANALIZACE
STAVBY A ÚDRŽBA LESNÍCH CEST A PROPUSTKŮ
AUTODOPRAVA, PŘEPRAVA STROJŮ A KONSTRUKCÍ

ARCHIV REFERENCÍ

2000

Rekonstrukce odbahnění rybníka Vyšák v k. ú. Hlohov
OÚ Číhošť,
okres Havl. Brod
tel. 569 739 265

Výstavba nového rybníka
Z. Hamr,
Vrbice
okres Havl. Brod

Odbahnění rybníka Jirsák v k. ú. Tupadly, okres Kutná Hora
Rybářský svaz Čáslav

Obnova požární nádrže
Obec Kuňovice,
okres Havl. Brod
tel. 317 853 392

Obnova lesních tůní k. ú. Světlá n./S.
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
62 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519
 
Výstavba lesních cest - LC ,,Cihlářova´´
- k.ú. Vojslavice, okres Pelhřimov
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072
 
Výstavba lesních cest - LC ,,Pod Sádkami - Dvořákova´´
- k.ú. Kozlov, okres Havl. Brod
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

Opravy lesních cest a propustků, meliorací, obnova svodnic
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072
 
Výstavba regulační a předávací stanice Bratčice, okres Kutná Hora - plynofikace - subdodávka zemní a stavební práce
Nešetřil a syn

2001

Odbahnění rybníka v obci Růžkovi Lhotice
Obec Čechtice, okres Benešov
tel. 317 853 392

Výstavba nového rybníka
P. Smrčka,
Zdeslavice
okres Havl. Brod

Odbahnění požární nádrže v obci Hradec, okres Havl. Brod
Obec Hradec,
okres Havl. Brod
tel. 569 731 242

Výstavba komplexní limnigrafické stanice - Sázava - Nespeky
Český hydrometeorologický ústav a Povodí Vltavy s. p.

Opravy lesních cest a propustků, meliorací, obnova svodnic
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
56 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519
 

2002 

Odstranění nánosů z rybníka v obci Jitkov
Ing. J. Hladík,
Jitkov
okres Havl. Brod

Obnova vodohospodářské funkce rybníka ,,U jezu´´
Obec Trhový Šťěpánov,
okres Benešov
tel. 317 851 163

Odbahnění Pivovarského rybníka
J. Francl,
Ostrov
okres Kutná Hora

Odbahnění a stavební úpravy vodní nádrže Dubějovice
Obec Trhový Šťěpánov,
okres Benešov

Odbahnění a stavební práce na rybníku Martinice
Obec Dolní Kralovice,
okres Benešov
tel. 317 856 218
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
20 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519

Obnova rybníků ,,Malá Paseka´´ a ,,Jeníkov´´
Obec Čechtice

Výstavba obecní cesty
Obec Strojetice,
okres Benešov

Opravy lesních cest a propustků, meliorací, obnova svodnic
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

Obnova sportovního hřiště
Obec Hněvkovice,
okres Havl. Brod

2003

Obnova rybníka Malý Býkovický v PR Podlesí v CHKO Blaník,
okres Benešov
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 
Odstranění nežádoucích zbytků makrofyt na rybníčku pod Lipnicí,
k.ú. Lipnice n./S.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Revitalizace údolí v Nečicích
J. Vašíček,
Nečice
okres Pelhřimov

Odbahnění rybníku v obci Machovice
Obec Pertoltice,
okres Kutná Hora

Obnova a úpravy dvou rybníků v Habrovčicích
Obec Hněvkovice,
okres Havl. Brod
tel. 569 731 469

Úprava sportoviště
Obec Mnichovice,
okres Benešov
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
40 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519
 
Subdodávka zemních prací pro funkční dílo 
"Adaptace tepelných sítí - sídliště Stínadla", Ledeč n./S.
Systherm s.r.o.,
Plzeň
 
Výstavba lesních cest - LC ,,Pod Sádkami - Dvořákova´´,
k.ú. Kozlov, okres Havl. Brod
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

2004

Obnova vodohospodářské funkce Pilského rybníka, 
k.ú. Dobrovítov
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
tel. 222 580 012

Obnova rybníka Katlov
Lesostavby ing. Karel Nováček,
tel. 602 240 389

Oprava rybníka v obci Dálkovice
Obec Trhový Šťěpánov,
okres Benešov
tel. 724 188 645

Vodní nádrž Chlum
Obec Chlum,
okres Benešov
tel. 724 091 210

Výstavba regulační stanice Číhošť (plynofikace)
Nešetřil a syn
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
52 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519

Úprava kanalizace v obci Martinice
Obec Dolní Kralovice,
okres Benešov

Oprava mostu a místní komunikace přes Sedlický potok
Obec Strojetice,
okres Benešov
tel. 607 557 838

Opravy lesních cest a propustků, meliorací, obnova svodnic
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

Přemostění Křivsoudovského potoka
Obec Křivsoudov,
okres Benešov
tel. 607 929 262

2005 

Obnova zemědělské vodní nádrže v Krasoňovicích
Ing. Alena Egidy,
Kutná Hora

Výstavba rybníka Bačkov
Josef Dobrý,
Bačkov
 
Revitalizace levostranného přítoku Sedlického potoka
(včetně výstavby rybníka)
Obec Mnichovice,
okres Benešov
tel. 725 021 673
 
Těžba sedimentu rybník Nový v k.ú. Zbraslavice
(poddodávka)
VESTADO, spol. s r.o.
tel. 606 610 545
 
Zemní práce pro stavbu obchodního domu
VIKI a VOŽENÍLEK v Jihlavě
Miloš Rázl - MONTRAZ,
Dolní Březinka
tel. 603 803 204
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
55 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519
 
Opravy lesních cest a odstraňování povodňových škod
(revír Sedlice)
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

Opravy lesních cest a meliorací
Lesní družstvo Chrambož
tel. 602 444 299

2006

Poddodávka zemních prací pro výstavbu silážních žlabů
v Barovicích
ATOS spol. s r.o.,
okres Havl. Brod
tel. 569 731 200

Poddodávka zemních prací: Obnova rybníka Nedovedlo
ing. Karel Nováček - LESOSTAVBY,
tel. 602 240 389
 
Revitalizační opatření v povodí Opatovického potoka
- rybník Ještěrný
Městské lesy a rybníky Kutná Hora,
tel. 602 389 787

Oprava propustku na silnici III.tř. č. 1308 v Hroznětíně
SÚS Havlíčkův Brod
tel. 569 430 850

Výstavba tělovýchovného zařízení
obec Leština
tel. 736 623 681

Výstavba tělovýchovného zařízení
obec Křivsoudov
tel. 607 929 262

Výstavba tělovýchovného zařízení
obec Chlum
tel. 731 234 451
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
21 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519

Vodní tůně v Jestřebickém údolí
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

Zřízení komunikace v obci Křivsoudov
obec Křivsoudov,
okres Benešov
tel. 607 929 262

Opravy lesních cest
Lesní družstvo Chrambož
tel. 602 444 299

Demoliční práce
Radek Tůma
Zruč n./S.

2007 

Odbahnění rybníka Černolesní
Vladimír Brzybohatý – DORES,
tel. 777 346 412

Odstranění sedimentu z rybníka ve Strojeticích
Obec Strojetice,
okres Benešov
tel. 607 557 838

Protipovodňové opatření – BABA (Chřenovice)
Lesy ČR, s.p.,
Správa toků – oblast povodí Vltavy, Benešov

Multifunkční sportovní komplex ( II. etapa )
obec Chlum,
okres Benešov
tel. 731 234 451

Opravy lesních cest a výstavba propustků
Lesní družstvo Chrambož
tel. 602 444 299

Technické zhodnocení a oprava LC Podhradská
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

Opravy lesních cest – revír Dolní Kralovice
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Kácov
tel. 724 524 422
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
31 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519
 
Výstavba výrobní haly – 
zemní práce, komunikace, kanalizace
HSE spol. s r.o. Humpolec,
okres Pelhřimov
tel. 602 426 316

Obecní cesta Mnichovice
Obec Mnichovice,
okres Benešov
tel. 725 021 673
 
Opravy lesních cest, výstavba propustků,
odvodnění pozemků, čištění potoků
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

2008

Oprava rybníka Pazderna v Senožatech
SENAGRO Senožaty, a.s.
okres Pelhřimov
tel. 602 405 684
 
Oprava koryta vodního toku po povodních 
I. etapa
Obec Leština u Světlé
okres Havlíčkův Brod
tel. 736 623 681

Sportoviště v obci Dubějovice
Město Trhový Štěpánov
okres Benešov
tel. 317 851 113

Příprava založení stavby a zřízení inženýrských sítí
HSE spol. s r.o. Humpolec,
okres Pelhřimov
tel. 602 426 316

Odbahnění vodní nádrže v Kynicích
Obec Kynice
okres Havlíčkův Brod
tel. 606 477 379

Obnova rybníka Pecký v Kamenné Lhotě
Obec Kamenná Lhota
okres Havlíčkův Brod
tel. 607 314 978

Obnova Hostkovického rybníka
Obec Třebětín
okres Kutná Hora
tel. 602 971 417
 
Skrývkové práce (částečně pod vodou)
40 000 m3
Pískovna Kolín 
(PIKASO Praha s.r.o.)
tel. 321 721 519

Opravy a údržba lesních cest
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 569 726 072

Opravy lesních cest a propustků
Lesní družstvo obcí Hněvkovice
tel. 603 845 951

Sportovní hřiště ve Strojeticích
Obec Strojetice
okres Benešov
tel. 724 188 062

Opravy lesních cest
Lesní družstvo Chraňbož
Okres Havlíčkův Brod
Tel. 602 444 299

2009 

Obnova vodohospodářské funkce rybniční soustavy
v k.ú. Brzotice
Obec Loket
okres Benešov
tel. 602 102 076
 
Obnova Spáleného rybníka 
v k.ú. Zbraslavice (poddodávka)
Silnice Čáslav
– Holding, a.s.
tel. 602 234 085

Podměstský rybník v Čáslavi (poddodávka)
Silnice Čáslav
– Holding, a.s.
tel. 602 234 085
 
Odbahnění rybníka Velká Kaplice
(Jistebnice, okres Tábor) – poddodávka
Hochtief CZ a.s.
tel. 602 193 406

Soustava rybníků Žlabůvky 2
AQUEKO s.r.o.
okres Žďár n/S.
tel. 602 503 862

Haškova ulice, Ledeč nad Sázavou - oprava komunikace
TS Ledeč n./S.
okres Havlíčkův Brod
tel. 569 722 343
 
Přístavba administrativního objektu a zřízení parkoviště
(zemní práce)
HSE s.r.o. Humpolec
okres Pelhřimov
tel. 602 426 316
 
Oprava přístupové komunikace + multifunkční sportovní komplex
(III. etapa) v obci Chlum
Obec Chlum
okres Benešov
tel. 731 234 451

Příprava komunikace „Na Parcelách“ v k.ú. Křivsoudov
Městys Křivsoudov
okres Benešov
tel. 317 853 424

Opravy lesních cest a propustků
Lesní družstvo obcí Hněvkovice
tel. 603 845 951

Opravy a údržba lesních cest v revíru Lesní správy
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 724 524 186

Úprava veřejného prostranství v obci Kamenná Lhota
Obec Kamenná Lhota
okres Havlíčkův Brod
Tel. 607 314 978

2010

Odbahnění a rekonstrukce Vápenného rybníka
v k.ú. Žebrákov
Ladislav Pavelka
Tis u Chotěboře
okres Havlíčkův Brod

Obnova rybníka v Hlohově
Obec Číhoť
okres Havlíčkův Brod
tel. 720 456 678

Rybník Volšínek
Jindřich Kučera
Olší nad Oslavou
okres Žďár nad Sázavou

Obnova požární nádrže v obci Snět
Obec Snět
okres Benešov
tel. 728 011 366
 
Obnova požární nádrže po povodni
v obci Zahrádčice
Obec Dolní Kralovice
okres Benešov
tel. 602 955 960

Obnova požární nádrže v obci Mnichovice
Obec Mnichovice
okres Benešov
tel. 725 021 673
 
Obnova požárních nádrží po povodni
Obec Keblov
okres Benešov
tel. 739 674 750
 
Rekonstrukce a výstavba lesních cest
v k.ú. Zbraslavice
Marie Holíková
Zbraslavice 331
okres Kutná Hora

Opravy a údržba lesních cest v revíru Lesní správy
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 724 524 186

Opravy lesních cest a propustků
Lesní družstvo obcí Hněvkovice
tel. 603 845 951

Výstavba odchovny kůzlat
Jan Zeman
Bernartice
okres Benešov

Stavební práce na stavbě nového parkoviště HSE
HSE spol. s.r.o.
Humpolec
tel. 602 426 316

Úprava okolí kapličky ve Strojeticích
Obec Strojetice
okres Benešov
tel. 724 188 062
 
Zemní práce - bioplynová stanice Slavíkov
poddodávka
BGS Biogas, a.s.
okres Havlíčkův Brod
tel. 604 859 936
 
Zemní práce - bioplynová stanice Vadín
poddodávka
BD Tech s.r.o.
Praha
tel. 724 323 112
 
Zemní práce - bioplynová stanice Číhošť
poddodávka
ENYREST s.r.o.
okres Havlíčkův Brod
tel. 777 636 267

2011

Rozšíření tělovýchovného zařízení
Obec Kamenná Lhota
okres Havlíčkův Brod
tel. 606 314 978
 
Výstavba víceúčelového hřiště v obci Kuňovice
Obec Kuňovice
Okres Benešov
tel. 725 021 666

Zemní práce na úpravě vodních toků
Silnice Čáslav
– Holding, a.s.
tel. 602 352 812
 
Opravy a údržba lesních cest
v revíru Lesního družstva obcí Ledeč nad Sázavou (Hněvkovice)
LDO Ledeč n. S.
okres Hvlíčkův Brod
tel. 606 624 867

Čištění a údržba vodních toků
Lesy ČR, s.p.,
Správa toků Benešov
tel. 606 420 537

Stavba lesních cest a propustků
Lesy ČR, s.p.,
Lesní správa Ledeč n./S.
tel. 724 524 219

Úprava odtokových poměrů v lesním komplexu Čihadlo
Ing. Michal Holík
Zbraslavice
okres Kutná Hora
 
Opravy lesních cest a přibližovacích linek
Lesní družstvo Chraňbož
okres Havlíčkův Brod
tel. 602 444 299
 
Opravy lesních cest v revíru LČR
(poddodávka)
AQUASYS spol. s.r.o.
Žďár nad Sázavou
tel. 602 509 679

2012

Obnova rybníka Chadimák v k.ú. Jistebnice
Český rybářský svaz, MO Jistebnice
okres Tábor
 
Opravy lesních cest
Lesy ČR, s. p.
LS Ledeč n. S., Kácov
 
Opravy LC a přibližovacích linek
Lesní družstvo Chraňbož
okres Havlíčkův Brod
 
Stavební práce na bioplynové stanici Jankov
FARMTEC a.s.
okres Benešov
 
Zemní práce na vodních tocích
Obec Javorník
okres Benešov
 
Opravy lesních cest
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sáz.
okres Havlíčkův Brod
 
Dešťová kanalizace v obci Vranice
Obec Píšť
Humpolec, okres Pelhřimov
 
Hřiště pro děti
Obec Snět
okres Benešov
 
Oprava čekáren a jejich okolí
Obec Kamenná Lhota
okres Havlíčkův Brod
 
Zlepšení vzhledu a
obnova dopravní infrastruktury v obci
Obec Číhošť
okres Havlíčkův Brod

2013 

Rybník Markus
Lesní družstvo Chraňbož
okres Havlíčkův Brod
 
Zemní práce na stavbě ČOV Honezovice a
ČOV Kostelec n. O.
DEKONTA. a.s.
 
Rekonstrukce lesní cesty
Za hřbitovem – I. etapa
Obec Pertoltice
okres Kutná Hora
 
Oprava koupaliště
Obec Kynice
okres Havlíčkův Brod
 
Stavební a zemní práce v obci
Obec Mnichovice
okres Benešov
 
Stavební a zemní práce v obci Vranice
Obec Píšť
Humpolec, okres Pelhřimov
 
Javorník – oprava Spodního rybníka
Obec Javorník
okres Benešov
 
Oprava infrastruktury v obci Kynice
Obec Kynice
okres Havlíčkův Brod
 
Opravy lesních cest
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sáz.
okres Havlíčkův Brod
 
Opravy lesních cest a propustků
Lesy ČR, s.p.
LS Ledeč nad Sázavou
 
Opravy lesních cest
Lesy ČR, s.p.
LS Kácov
 
Opravy lesních cest
Lesní družstvo Chraňbož
okres Havlíčkův Brod
 
Parkoviště HSE
HSE, spol. s r.o.
Humpolec, okres Pelhřimov
 
Odstraňování povodňových škod
Město Jistebnice
okres Tábor
 

2014

Zlepšení dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obce
Obec Kamenná Lhota
okres Havlíčkův Brod
 
Udržovací práce na Onšoveckém rybníku
Obec Horka II
okres Kutná Hora
 
Oprava a odbahnění rybníka v Chlístovicích
Obec Pertoltice
okres Kutná Hora
 
Obslužná účelová komunikace
se smíšeným provozem – 1. etapa
Obec Kynice
okres Havlíčkův Brod
 
Opravy a úpravy místních komunikací
Obec Číhošť
okres Havlíčkův Brod
 
Rekonstrukce lesní cesty
Od rybníčku – II. etapa – Maleč
p. Václav Macháček
okres Havlíčkův Brod
 
Opravy lesních cest, lesní meliorace,
parkoviště, opravy propustků
Lesy ČR, s.p.
LS Ledeč nad Sázavou
 
Opravy lesních cest
Lesy ČR, s.p.
LS Kácov
 
Opravy lesních cest
Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sáz.
okres Havlíčkův Brod
 
Výstavba kanalizace a ČOV Kamenná Lhota
(poddodávka)
Dopravní a pozemní stavby s.r.o.
okres Havlíčkův Brod
 

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů